CERTYFIKATY

Główne certyfikaty środowiskowe w skrócie:

Oznaczenie PEFCTM (PEFC/06-37-03), wprowadzone przez Programme for Endorsement of Forest CertificationTM, weryfikuje pochodzenie surowców drzewnych z lasów certyfikowanych zgodnie z jednym z systemów certyfikacyjnych PEFCTM lub spełnianie przez te surowce standardu kontroli pochodzenia produktów PEFCTM.

Szczegółowe informacje o certyfikacie PEFCTM można znaleźć na stronie:
https://www.pefc.org/
PEFCTM - Europapier Certificate

Oznaczenie FSC®(C 017326), wprowadzone przez Forest Stewardship Council®, daje pewność, że surowce pochodzenia drzewnego pochodzą z lasów zarządzanych odpowiedzialnie zgodnie ze standardem FSC® lub spełniają wymagania standardu FSC® dotyczącego kontroli pochodzenia produktu.

Szczegółowe informacje o certyfikacie FSC® można znaleźć na stronie: 
https://ic.fsc.org/en
Zapoznaj się z naszym certyfikatem FSC®

Oznakowanie ekologiczne UE Ecolabel 

Oznakowanie ekologiczne Ecolabel dla produktów papierniczych jest ogólnym oznaczeniem ekologicznym przyznawanym produktom nowym i przetworzonym. Definiuje ono kryteria emisji, zużycia energii, pochodzenia surowców i zawartości określonych środków chemicznych.

Oznakowanie ekologiczne Nordic Swan 

Oznakowanie ekologiczne Nordic Swan dla produktów papierniczych jest ogólnym oznaczeniem ekologicznym, przyznawanym produktom nowym i przetworzonym. Definiuje ono kryteria emisji, zużycia energii, pochodzenia surowców i zawartości określonych środków chemicznych.

Carbon Neutral Product

Określenie „neutralny węglowo” oznacza, że emisja gazów cieplarnianych związana z produkcją danego produktu podlega „wyrównaniu” poprzez rozliczenia kredytów węglowych przyznanych za realizację odnawialnych, bezemisyjnych projektów energetycznych, takich jak farmy wiatrowe, systemy solarne lub systemy obniżające zużycie energii.

Blue Angel 

Oznakowanie ekologiczne Blue Angel dla produktów papierniczych jest ogólnym oznaczeniem ekologicznym, przyznawanym produktom nowym i przetworzonym. Definiuje ono kryteria emisji, zużycia energii, pochodzenia surowców i zawartości określonych środków chemicznych.

Green-e

Oznaczenie Green-e to uznany symbol pomagający konsumentom w identyfikacji produktów wytworzonych z zastosowaniem najwyższej jakości, certyfikowanej energii odnawialnej. Stanowi potwierdzenie zgodności certyfikatów energii odnawialnej REC (Renewable Energy Certificate) z surowymi normami ochrony środowiska i konsumentów.

Windpower

Oznaczenie papieru wyprodukowanego z wykorzystaniem odnawialnej energii wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych.