ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Używając jednego z poniższych kalkulatorów, można obliczyć korzyści dla środowiska (np. obniżenie emisji CO2) naszych papierów ekologicznych.

Kalkulator środowiskowy Mohawk

Wystarczy wpisać określone parametry: przewidywaną ilość papieru zużytą w projekcie, wymagany udział surowca z recyklingu pokonsumenckiego, rodzaj papieru (powlekany/niepowlekany itp.). Kalkulator wyświetli końcowy wskaźnik korzyści dla środowiska, wyliczony na podstawie wprowadzonych parametrów, którym można kierować się przy wyborze właściwego papieru ekologicznego do realizacji danego projektu.

Korzystny wynik można opublikować w projekcie.

Kalkulator środowiskowy Paper Network

Narzędzie to służy do określania korzyści związanych z właściwym wyborem papieru. Kalkulator papieru pokazuje wpływ poszczególnych rodzajów papieru na środowisko przez cały cykl ich życia.

Poprzez obniżenie zużycia papieru, zwiększenie udziału surowca z recyklingu oraz inne ulepszenia, obniżysz zużycie drewna, wody i energii, zmniejszysz zanieczyszczenie powietrza i ilość produkowanych odpadów stałych.

Generowane, łatwe do odczytania raporty ułatwiają Twojej firmie, społeczności, organizacji non-profit i innym organizacjom wybór właściwego papieru i zmierzenie wpływu na środowisko.

Paper Calculator Link