Wymiary i formaty papieru

Międzynarodowe wymiary papieru zostały zatwierdzone przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny i choć formaty stosowane były dużo wcześniej, oficjalnie obowiązują od 1922 roku. Powszechne rozmiary oparte zostały o niemiecką normę DIN, której podstawą jest system metryczny – arkusz papieru o powierzchni 1m2 to format A0. Kolejne rozmiary w serii (A1, A2, A3 itd.) definiowane są przez podział na pół poprzedzającego rozmiaru papieru równolegle do krótszej krawędzi.

Na świecie istnieją również inne formaty papieru, których wymiary znacznie różnią się od przyjętych w Polsce – są to między innymi system amerykański i brytyjski, gdzie wymiary papieru podawane są w calach oraz system japoński. W Europapier Polska wszystkie wymiary i formaty papieru ujednolicamy do międzynarodowych norm ustanowionych w Niemieckim Instytucie Normalizacyjnym. 

Rozróżniamy trzy formaty:

  FORMAT A FORMAT B FORMAT C
0 841 x 1189 1000 x 1414 917 x 1297
1 594 x 841 707 x 1000 648 x 917
2 420 x 594 500 x 707 458 x 648
3 297 x 420 353 x 500 324 x 458
4 210 x 297 250 x 353 229 x 324
5 148 x 210 176 x 250 162 x 229
6 105 x 148 125 x 176 114 x 162
7 74 x 105 88 x 125 81 x 114
8 52 x 74 62 x 88 57 x 81
9 37 x 52 44 x 62 40 x 57
10 26 x 37 31 x 44 28 x 40
Format A

Podstawą tego formatu jest arkusz papieru o powierzchni 1m2, czyli format A0. Aby uzyskać format A1, należy podzielić format A0 wzdłuż jego dłuższego boku. Wymiary papieru zawsze zaokrągla się do pełnych milimetrów. 


Format B

Formaty B papieru opierają się na średniej geometrycznej dwóch pośrednich formatów A. Stąd też format B1 jest średnią geometryczną boków kartek A1 i A0, czyli ich proporcje są jak 1 do √2.


Format C

Formaty C papieru są, podobnie jak format B, średnią geometryczną. Tym razem jednak średnia obliczana jest z wymiarów kartek A oraz B. Dla przykładu format C1 otrzymamy ze średniej geometrycznej A1 i B1.

 

Najpopularniejsze wymiary papieru

 
Format A4

Wymiary formatu A4 to 21x29,7. Jest to najczęściej używany i powszechnie stosowany format papieru odpowiadający blokowi rysunkowemu. 


Format A5

Wymiary formatu A5 to 14,8x21. Format A5 najczęściej przybiera postać zeszytów szkolnych. 


Format A6

Wymiary formatu A6 to 14,8x10,5. Format A6 stosowany jest w produkcji pocztówek.


Format A6/5

Wymiary formatu A6/5 to 21x10,5. Format A6/5 zwykle utożsamiany jest z tzw. compliments slips. Są to przeważnie kartki biznesowe dołączane do prezentów, na których widnieją dane przedstawiciela wraz z podziękowaniami. 


Format C6

Wymiary formatu C6 to 16,2x11,4. Format C6 jest odpowiedni dla kopert mieszczących dwukrotnie złożoną kartkę A4 – raz wzdłuż dłuższego boku, drugi raz wzdłuż boku krótszego. 

Jaki format arkusza wybrać?

Najczęściej używany rozmiar papieru to format A4 (210 x 297 mm). To uniwersalny wymiar znajdujący szerokie zastosowanie np. w biurach jako papier firmowy. Formaty B zazwyczaj przeznaczane są do druku plakatów, szczególnie taki rozmiar jak 50x70cm. Natomiast format B5 to stosunkowo powszechny wybór dla druku książek. Seria C jest używana przy produkcji kopert. Co ciekawe, pismo sporządzone na papierze o formacie A4 pasuje do koperty C4, zaś koperta C4 pasuje do bardziej wytrzymałej koperty B4.

Format arkusza oczywiście należy dopasować do treści, grafiki, przekazu, który ma znaleźć się na papierze czy intencji. Wymiary papieru dla publikacji naukowej będą różniły się od formatu przeznaczonego dla plakatów czy wizytówek. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych z wyborem formatu papieru nasi konsultanci chętnie wytłumaczą, doradzą i pomogą podjąć decyzję. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.