Zadrukowalność papieru

Zadrukowalność to nic innego, jak właściwość papieru pozwalająca na wyraziste i dokładne odwzorowanie obrazu bez efektu przemieszczania się farby drukarskiej. Zadrukowalność rozumiemy jako wynik wzajemnego oddziaływania różnorodnych czynników związanych z papierem, które przyczyniają się do jego efektywnego wykorzystania w procesie druku. Parametry związane z zadrukowalnością to głównie właściwości wywierające wpływ na wizualną jakość wydruku. Pojęcia drukowności nie należy równoważyć z jakością wydruku, gdyż ta druga właściwość uzależniona jest również od innych czynników wynikających z technologii druku. Poniżej opisano kilka podstawowych testów na sprawdzanie drukowalności.

Test zabarwienia

Test nierównomiernego zabarwienia papieru (wydruk chmurkowaty, ang. mottling test) przeprowadza się w trakcie procesu produkcji papieru celem sprawdzenia rozmieszczenia kropelek farby. W tym celu zadrukowuje się próbny arkusz papieru na laboratoryjnej prasie drukarskiej, po czym poddaje się go ocenie wizualnej oraz obiektywnemu badaniu przy pomocy oprogramowania do identyfikacji obrazu DOMAS. Istnieją również inne procedury, według których farbę drukarską nakłada się ręcznie.

Test absorpcji (wchłaniania)

Absorpcja to zdolność papieru do pochłaniania olei wchodzących w skład farb drukarskich. Test na absorpcję przeprowadza się zazwyczaj wraz z testem maszyny drukarskiej z IGT lub Prüfbau. W tym specjalnym teście nakłada się farbę drukarską na próbkę papieru, a następnie prasuje wraz z niezadrukowaną próbką papieru pod wysokim ciśnieniem przez 30, 60 i 120 sekund, co imituje ciężar stosu papieru oddziaływującego na arkusz położony najniżej (170 N/cm). W zależności od poziomu absorpcji, nadmiar farby przenika na papier niezadrukowany. Im więcej rozpuszczalnika wniknie do papieru, tym mniej farby drukarskiej przemieści się na powierzchnię niezadrukowanej próbki. Po wykonaniu opisanego testu, dokonuje się pomiaru ilości farby drukarskiej, która uległa przemieszczeniu w określonym przedziale czasowym. Absorpcja jest ważnym parametrem dla zachowania stałej wydajności w procesie wydruku.

Zagniecenia i zagięcia

Pomiar wytrzymałości na zrywanie podczas łamania. W celu wykonania pomiaru krańcowej wytrzymałości papieru na zrywanie przeprowadza się testy imitujące naprężenia cieplne powstające w urządzeniach suszących oraz przypominające dalsze procesy obróbki po wydruku. Niezadrukowane pasy papieru (1) składa się wstępnie lub biguje, gdy są jeszcze ciepłe (2), a następnie poddaje falcowaniu (3). Kolejny pomiar krańcowej wytrzymałości na rozciąganie złożonych pasów testowych (4) pozwala na wykonanie pomiaru wytrzymałości na zrywanie (5).